Akıllı Şehir Çözümleri
  1. Akıllı aydınlatma çözümleri
  2. Akıllı sulama sistemleri
  3. Hava kirliliği ölçme sistemleri
  4. Akıllı çöp toplama ve izleme sistemleri
  5. Akıllı atık toplama üniteleri
  6. Elektrik şarj üniteleri
  7. Akıllı şehir wi-fi çözümleri
  8. Akıllı sağlık sistemleri
  9. Akıllı tarım çözümleri

Vücudumuzdaki sinir sisteminin ortamdaki değişiklikleri algılayıp bunlara tepki vermesine benzer şekilde, DGR Project Akıllı Şehir çözümlerini kullanan bir Akıllı Şehir, bilgileri algılayıp işleyerek, şehir sakinlerinin yaşadığı ortamı iyileştirecek bilgiye dayalı kararlar alınmasını sağlayabilir. Bu çözümler; bulut bilgi işlemi, Nesnelerin İnternetini (IoT), Büyük Veriyi ve Yapay Zekayı (AI) bir araya getiren gerçek zamanlı durum raporlama ve analiz işlevlerinden yararlanarak akıllı şehirler için bir “sinir sistemi” tesis etmek üzere en yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (ICT) kullanmaktadır.

DGR Project, bu yenilikçi yaklaşımı desteklemek adına, ortaklar ve çözüm sağlayıcılar için kapsamlı bir entegrasyon ekosistemi sağlayan, uygulama ve cihazlara yönelik açık bir çözüm platformu geliştirdi. Şirket, sektördeki “bulut-kanal-cihaz” (cloud-pipe-device) sinerjisini sunan bütünsel bir ICT çözüm seti sağlayan birkaç aracıdan biri olup, fiziki ve dijital dünyaların entegrasyonu alanında lider konumdadır.

Dünyanın her bölgesinden şehirler akıllı yönetime doğru ilerliyor. DGR Project, akıllı şehirlerin gelişimi için gerekli elverişli zemini sağlıyor. Vizyonumuz, tamamen bağlı, akıllı bir dünya için her kişiye, eve ve kuruluşa dijital servisleri iletebilmektir.

Enerji tasarrufuna yönelik sunduğumuz sensörlü veya zamanlanmış aydınlatma sistemleridir.

Akıllı tarım kapsamında veya belirli bölgelerin ek sulanması maksadıyla sunduğumuz sensörlü veya zamanlanmış hizmet paketimizdir.

Havadaki karbon salınımının ve birikiminin ölçülmesi ve ek olarak yangın dumanının tespiti maksadıyla sunduğumuz sensörlü veya zamanlanmış hizmet paketimizdir.

Şehirlerde problem olan çöp düzeninin yoluna girmesi maksadıyla sunduğumuz sensörlü veya zamanlanmış akıllı çöp toplama hizmet paketimizdir.

Atık toplama proseslerinin karmaşasını azaltmak ve şehir içi çalışanlar ile mevcut düzeni değiştirmeden temizliği sağlayabilmek maksadıyla sunduğumuz sensörlü veya zamanlanmış hizmet paketimizdir.

Engelli araçları, ek elektrik kaynağı sunumları, etkinlik alanlarına elektrik ulaştırma veya özel projeler maksadıyla sunduğumuz gelişmiş ve özelleşmiş hizmet paketimizdir.

Akıllı şehirlerin olmazsa olmazı internet hizmetinin halka açık ve güvenli şekilde sunulmasına yönelik sunduğumuz hizmetimizdir.

Sağlık hizmetinin her bölgeye hızla erişmesini sağlamak için sunduğumuz özelleşmiş kamusal alanlara yönelik hizmetlerimizdir.

Tarım sektöründeki israfı önleme ve verimliliği arttırma çalışmalarına yönelik kamu kurumları ile yürüttüğümüz verimli ve akıllı tarım sistemleri çözümlerimizdir.